Telefon
WhatsApp

KOSGEB Girişimcilik Destekleri

KOSGEB Girişimcilik Destekleri

KOSGEB 1990 yılında girişimciliği ve KOBİ’leri desteklemek için kurulmuş özel bütçeli bir kurumdur. Bu kurumun verdiği Girişimcilik Destek Programı’nı detayları ise şu şekildedir:
  • Etiketler : girişimcilik destekleri , geleneksel girişimcilik desteği , ileri girişimcilik desteği

Girişimci; finansal kaynak sağlayarak riski üstlenir, kar elde eder ancak bunun yanında da ekonomik ve toplumsal anlamda katma değer sağlar.

KOSGEB 1990 yılında girişimciliği ve KOBİ’leri desteklemek için kurulmuş özel bütçeli bir kurumdur. Bu kurumun verdiği Girişimcilik Destek Programı’nı detayları ise şu şekildedir:

İlk olarak, kurmak istediğiniz iş fikriniz KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında olmalıdır. Girişimcilik destek programı iki başlığa ayrılmıştır.

  1. Geleneksel Girişimcilik
  2. İleri Girişimcilik

Geleneksel Girişimcilik Desteğinde 65.000 TL’ye kadar İleri Girişimcilik Desteğinde ise 375.000 TL’ye kadar destek alma imkânı bulunmaktadır.

Geleneksel Girişimcilik Desteği:

Geleneksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir. Geleneksel girişimcilik destek programının amacı, girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Kuruluş desteği: Gerçek kişi işletme için 5.000 TL, Sermaye şirketi işletme için ise 10.000 TL’dir.

Performans desteği:

Birinci Performans Dönemi                                   İkinci Performans Dönemi**

- 360-1079 gün ise 5.000 TL                                  - 180-539 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL                             - 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL                          - 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika desteği: 5.000 TL

* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

İleri Girişimcilik Desteği:

İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir. Geleneksel İleri girişimcilik destek programının amacı ise, ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Kuruluş desteği: Gerçek kişi işletme için 5.000 TL, Sermaye şirketi işletme için ise 10.000 TL’dir.

Makine, Teçhizat, Yazılım Desteği:

Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,

Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,

Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL,

Performans desteği:

Birinci Performans Dönemi***                       İkinci Performans Dönemi***                                             

 

- 180-539 gün ise 5.000 TL                                - 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL                            - 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL                       - 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Sertifika desteği: 5.000 TL

* Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Her iki destek programı için de programdan yararlanma koşulları:

  • KOSGEB tarafından düzenlenen Girişimci Eğitimi’ne katılarak Girişimcilik Belgesi alınmalıdır. Belgeyi alabilmek için öncelikli şart İşkur kaydı yapmak ve yapılacak olan ön mülakata katılarak uygunluk belgesi almaktır. Resmi olarak kuruluş belge alındıktan sonra yapılmalıdır. Belgeden önce yapılan kuruluşlar kapsam dışı kalmaktadır.
  • Girişimcinin, destek için program başvurusunda bulunduğu işletmede en az %50 ortaklık payının bulunması gerekir.
  • İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile en son 1 (Bir) yıl içinde kurulmuş olması gerekir.
  • Girişimcinin, işletmenin kuruluş tarihi itibari ile son üç yıl öncesine kadar gerçek kişi statüsünde bir firmasının bulunmaması ve/veya tüzel kişi statüsünde bir firmada %30’un üzerinde bir ortaklığının bulunmaması gerekir.
  • Girişimcinin işletmenin kuruluş tarihi itibari ile herhangi bir yerde sigortalı olarak çalışmıyor olması gerekir.
  • Desteklerden faydalanabilmek için iş planı eksiksiz ve doğru olarak yapılmalı ve KOSGEB sistemi üzerinden onaylanmalıdır.

 

 

 

 

 

Zer Danışmanlık

E-bülten Aboneliği

Haber, Duyuru, ve her türlü gelişmeden haberdar olmak için e-bülten aboneliğini yaptırınız